Coolie
Houwen Peng

   Current and Former Interns/Collaborators

Kan Wu
(PhD, Sun Yat-sen Univ.)
Xinyu Liu
(PhD, CUHK)
Xin Chen
(PhD, DLUT)
Jinnian Zhang
(PhD, UW–Madison)
Bolin
(PhD, UCAS)
Minghao Chen
(PhD, Stony Brook Univ.)
Bin Yan
(PhD, DLUT)
Peiyao Wang
(PhD, Stony Brook Univ.)
Hao Du
(BE, City Univ. of HK)
Qi Li
(BE, Tsinghua Univ.)
Songyang Zhang
(PhD, Univ. of Rochester)
Le Yang
(PhD, NWPU)
Xingyu Ren
(PhD, SJTU)
Hongyuan Yu
(PhD, CAS)
Zhipeng Zhang
(PhD, CAS)